Поради временна повреда на сървърът, в който се хоства сайтът „Фасада на годината“, може да има проблеми при гласуването в големия финал. Поради това, конкурсът ще бъде удължен с един ден – до 11.03.2016 г., 12:00 часа.
Моля за извинение за причиненото неудобство
2017
BG | EN
         
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
 
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА "ФАСАДА НА СЕЗОНА 2017"
 
І. Цел на конкурса.
 
 Целта на конкурса е широката българска публика да оцени сградите, които съчетават творческото виждане на архитекта с високото качество на използваните продукти и професионално изпълнение, като с това допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.
 
ІІ.Организатор на конкурса:
 
Баумит България ЕООД
 
ІII. Право на участие:
 
До участие в Конкурса се допускат юридически и физически лица (архитекти, изпълнители и инвеститори), които са попълнили формуляр за участие и споразумителен протокол, при условие, че кандидатстващият обект не е в противоречие с правилата на конкурса.
За да бъде допуснат до участие един обект е необходимо 66% от площта на фасадата му да бъде изпълнена с  материали в система с марка “Баумит”. 
В конкурса може да участват само обекти, получили Разрешение за ползване на строежа (Протокол 16).
 
IV. Рамкови условия на Конкурса:
 
Конкурсът се обявява публично и достъпно, чрез медии, интернет и социалните мрежи в интернет.
За всеки участващ обект се попълва заявление за участие, чрез утвърден от организаторите формуляр.
Обектът може да е номиниран само от един заявител, като той е длъжен да уведоми за участието в конкурса останалите страни по случая.
Всички страни по случая (архитект, инвеститор и изпълнител) трябва да представят пред Секретариата на конкурса в писмена форма Споразумение за участие в конкурса, в което да посочат как ще бъде разпределена помежду им наградата при класиране на номинирания обект в листата на Призьорите, както и съгласие на всички страни от инвестиционния процес, обектът по-нататък да участва (ако е класиран) в международния конкурс на Баумит Life Challenge.
Заявлението за участие трябва да съдържа:
1. Наименование на обекта  
2. Точен адрес на обекта
3. Категорията, в която се състезава:
 • Еднофамилни къщи – ново строителство, 
 • Жилищни сгради – ново строителство
 • Нежилищни сгради – ново строителство 
 • Термично саниране
 • Саниране на исторически сгради 
4. Пълни данни (име, адрес, телефон, факс, е-майл) на всички страни на инвестиционния процес - архитект, изпълнител, инвеститор. 
5. Описание на използваните продукти с марка „Баумит”:
 
Интегрирана топлоизолационна система „Баумит”
Баумит мазилкова система, включително крайно покритие „Баумит”
Към заявлението на всеки обект, трябва да бъде предоставена фото-документация от мин. 5 дигитални снимки на обекта, от които ясно се вижда цялостният вид на сградата и ситуирането й в околното пространство, както и детайли на изпълнението на основните части на фасадното оформление. Препоръчително е предоставянето на фото-документация на отделните етапи на изграждането на фасадата, от които ясно личи спазването на технологичните предписания.
Всеки представен обект се публикува публично в интернет, като това представяне съдържа информация за използваните Баумит материали, име на инвеститора, на автора на проекта (архитекта), изпълнителя и снимков материал.
Забележка:
Документацията, съпровождаща участието на обектите в Конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. В случай, че документацията не отговаря на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят необходимата документация.
Инициаторите на конкурса си запазват правото да предложат за участие в международния конкурс на Баумит Life Challenge на обект или обекти, участващи във "Фасада на годината".
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
Според датата на получаване на заявлението, съответният обект попада в сезона за гласуване, като за колекция:
 • „Фасади Баумит Пролет 2017” се набират обекти през м. януари – февруари 2017 г.
 • „Фасади Баумит Лято 2017” се набират обекти през м. март – май 2017 г.
 • „Фасади Баумит Есен 2017” се набират обекти през м. юни – август 2017 г.
 • „Фасади Баумит Зима 2017” се набират обекти през м. септември – ноември 2017 г.
 
 V. Жури:
 
Гласуване по интернет:
Всеки посетител в страницата на Баумит България или на страницата на конкурса има право да гласува за представените фасади. Един посетител може да гласува само веднъж и само за един обект. Гласуването за отделните колекции ще се състои:
 • за колекция „Фасади Баумит Пролет 2017” - от 31.03.2017 г. до 31.05.2017 г. до 12:00 ч. на обяд;
 • за колекция „Фасади Баумит Лято 2017” - от 01.06.2017 г. до 31.08.2017 г. до 12:00 ч. на обяд;
 • за колекция „Фасади Баумит Есен 2017” - от 01.09.2017 г. до 30.11.2017 г. до 12:00 ч. на обяд;
 • за колекция „Фасади Баумит Зима 2017" - от 01.12.2017 г. до 28.02.2018 г. до 12:00 ч. на обяд.
Първите три обекта от всеки сезон се класират за участие в крайното гласуване за „Фасада на годината” с жури -  приятелите на Баумит. Гласуването за 12-те номинирани от публиката фасади  ще се състои от 1 до 10 март 2018 година.
 
Професионално жури:
 
В края на всяка състезателна година професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, определя по 3 обекта от всяка категория, които ще получат почетната статуетка на професионалното жури, грамота и парични награди. Класираните на първите три места обекти получават шанса да продължат да се състезават в международния конкурс Баумит Life Challenge, който ще се провежда на 2 години.
 
VI. Награди 
 
Награди на публиката:
След приключване на електронното гласуване, трите обекта, събрали най-много гласове в съответната колекция (сезон), независимо от категорията, ще бъдат премирани с грамота за съответното място. Трите фасади, събрали най-много гласове през сезона продължават участието си във финалния кръг на гласуване от 1. март 2018 до 10.март 2018 в 12:00 ч. на обяд.
 • Събралата най-много гласове на публиката във финалния кръг фасада ще получи почетна грамота.
 • Класираната на второ място фасада с гласове на публиката във финалния кръг ще получи почетна грамота за второ място.
 • Класираната на трето място фасада с гласове на публиката във финалния кръг ще получи почетна грамота за трето място.
Всички класирани от професионалното жури на първо, второ и трето място фасади се класират за участие в предварителния кръг на международния конкурс на Баумит Life Challenge.
Баумит България ЕООД си запазва правото да избере и раздаде поощрителни награди.
VII. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на заявление за участие в конкурса, заявителите автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила се отправят писмено и подлежат на конкретно решение от организатора на конкурса. 
 
Секретариат на конкурса:
 
инж. Надя Начева - маркетинг директор
nadya.nacheva@baumit.bg; 
 
и
 
Юлия Димова – маркетинг специалист
yuliya.dimova@baumit.bg
 
тел. 02 9266 911
office@baumit.bg
Баумит България ЕООД
Ул. България 38
2100 Елин Пелин
 
 
 
 
 
© 2017 Баумит. Всички права запазени.
Created by CAS