Поради временна повреда на сървърът, в който се хоства сайтът „Фасада на годината“, може да има проблеми при гласуването в големия финал. Поради това, конкурсът ще бъде удължен с един ден – до 11.03.2016 г., 12:00 часа.
Моля за извинение за причиненото неудобство
2018
BG | EN
         
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
 
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА "ФАСАДА НА СЕЗОНА"
 

І. Цел на конкурса.

 Целта на конкурса е широката българска публика да оцени сградите, които съчетават творческото виждане на архитекта с високото качество на използваните продукти и професионално изпълнение, като с това допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.

ІІ.Организатор на конкурса:

Баумит България ЕООД

ІII. Право на участие:

До участие в Конкурса се допускат юридически и физически лица (архитекти, изпълнители и инвеститори), които са попълнили формуляр за участие и споразумителен протокол, при условие, че кандидатстващият обект не е в противоречие с правилата на конкурса.

За да бъде допуснат до участие един обект е необходимо 66% от площта на фасадата му да бъде изпълнена с  материали в система с марка “Баумит”.

В конкурса могат да участват само обекти, получили Разрешение за ползване на строежа (Протокол 16).

IV. Рамкови условия на Конкурса:

Конкурсът се обявява публично и достъпно, чрез медии, интернет и социалните мрежи в интернет.

За всеки участващ обект се попълва заявление за участие, чрез утвърден от организаторите формуляр.

Обектът може да е номиниран само от един заявител, като той е длъжен да уведоми за участието в конкурса останалите страни по случая.

Всички страни по случая (архитект, инвеститор и изпълнител) трябва да представят пред Секретариата на конкурса в писмена форма Споразумение за участие в конкурса, в което да посочат как ще бъде разпределена помежду им наградата при класиране на номинирания обект в листата на Призьорите, както и съгласие на всички страни от инвестиционния процес, обектът по-нататък да участва (ако е класиран) в международния конкурс на Баумит Life Challenge.

Заявлението за участие трябва да съдържа:

1. Наименование на обекта 

2. Точен адрес на обекта

3. Категорията, в която се състезава:

 • Еднофамилни къщи – ново строителство,
 • Жилищни сгради – ново строителство
 • Нежилищни сгради – ново строителство
 • Термично саниране
 • Реновиране на исторически сгради

4. Пълни данни (име, адрес, телефон, факс, е-майл) на всички страни на инвестиционния процес - архитект, изпълнител, инвеститор.

5. Описание на използваните продукти с марка „Баумит”:

Интегрирана топлоизолационна система „Баумит”

Баумит мазилкова система, включително крайно покритие „Баумит”

Към заявлението на всеки обект, трябва да бъде предоставена фото-документация от мин. 5 дигитални снимки на обекта, от които ясно се вижда цялостният вид на сградата и ситуирането й в околното пространство, както и детайли на изпълнението на основните части на фасадното оформление. Препоръчително е предоставянето на фото-документация на отделните етапи на изграждането на фасадата, от които ясно личи спазването на технологичните предписания.

Всеки представен обект се публикува публично в интернет, като това представяне съдържа информация за използваните Баумит материали, име на инвеститора, на автора на проекта (архитекта), изпълнителя и снимков материал.

Забележка:

Документацията, съпровождаща участието на обектите в Конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. В случай, че документацията не отговаря на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят необходимата документация.

Инициаторите на конкурса си запазват правото да предложат за участие в международния конкурс на Баумит Life Challenge на обект или обекти, участващи във "Фасада на годината".

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Според  датата на получаване на заявлението, съответният обект попада в сезона за гласуване, като за колекция:

 • „Фасади Баумит Пролет 2018” се набират обекти през м. януари – февруари 2018 г.
 • „Фасади Баумит Лято 2018” се набират обекти през м. март – май 2018 г.
 • „Фасади Баумит Есен 2018” се набират обекти през м. юни – август 2018 г.
 • „Фасади Баумит Зима 2018” се набират обекти през м. септември – ноември 2018 г.

 V. Жури:

Гласуване по интернет:

Всеки посетител в страницата на Баумит България или на страницата на конкурса има право да гласува за представените фасади. Един посетител може да гласува само веднъж и само за един обект. Гласуването за отделните колекции ще се състои:

 • за колекция „Фасади Баумит Пролет 2018” - от 31.03.2018 г. до 31.05.2018 г. до 12:00 ч. на обяд;
 • за колекция „Фасади Баумит Лято 2018” - от 01.06.2018 г. до 31.08.2018 г. до 12:00 ч. на обяд;
 • за колекция „Фасади Баумит Есен 2018” - от 01.09.2018 г. до 30.11.2018 г. до 12:00 ч. на обяд;
 • за колекция „Фасади Баумит Зима 2018" - от 01.12.2018 г. до 28.02.2018 г. до 12:00 ч. на обяд.

Обектите от всеки сезон, заели първо място според гласовете на публиката,  се обявяват за "Фасада на сезона".

 Професионално жури:

В края на всяка състезателна година професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, определя по 3 обекта от всяка категория, които ще получат почетната грамота на професионалното жури и парични награди. Класираните на първите три места обекти получават шанса да продължат да се състезават в международния конкурс Баумит Life Challenge, който се провежда на всеки 2 години.

VI. Награди

Награди за фасади от публичното гласуване:

След приключване на електронното гласуване, обектите, събрали най-много гласове в съответната колекция (сезон), независимо от категорията, ще бъдат премирани с почетна грамота "Фасада на сезон пролет/лято/есен/зима" .

Награди за участниците в гласуването:

От всички гласували през съответния период за фасадите от съответния сезон ще бъдат избрани чрез лотариен принцип 20 участници, които ще получат от Баумит България предметни награди.

Награди от професионалното жури:

Професионалното жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, разглежда на свое заседание кандидатстващите фасади по категории, споменати по-горе. То ще определи в края на състезателната година през януари 2019 г. по 3 награди във всяка категория, а именно:

 • За първа награда в съответната категория - почетна грамота и парична награда от 1500 лв.
 • За втора награда в съответната категория - почетна грамота и парична награда от 1000 лв.
 • За трета награда в съответната категория - почетна грамота и парична награда от 500 лв.

Всички фасади, класирани от професионалното жури на първо, второ и трето място, се класират и за участие в предварителния кръг на международния конкурс на Баумит Life Challenge.

Баумит България ЕООД си запазва правото да избере и раздаде поощрителни награди.

VII. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на заявление за участие в конкурса, заявителите автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила се отправят писмено и подлежат на конкретно решение от организатора на конкурса.

Секретариат на конкурса:

инж. Надя Начева - маркетинг директор

nadya.nacheva@baumit.bg;

 

и

Юлия Димова – маркетинг специалист

yuliya.dimova@baumit.bg

 

тел. 02 9266 911

office@baumit.bg

Баумит България ЕООД

Ул. България 38

2100 Елин Пелин        

 
 
 
 
© 2018 Баумит. Всички права запазени.
Created by CAS