Поради временна повреда на сървърът, в който се хоства сайтът „Фасада на годината“, може да има проблеми при гласуването в големия финал. Поради това, конкурсът ще бъде удължен с един ден – до 11.03.2016 г., 12:00 часа.
Моля за извинение за причиненото неудобство
2018-2019
BG | EN
         
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА "ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2018-2019"

І. Цел на конкурса.

 Целта на конкурса е да бъдат оценени сградите, които съчетават творческото виждане на архитекта с високото качество на използваните продукти и професионално изпълнение, като с това допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.

ІІ.Организатор на конкурса:

Баумит България ЕООД

ІII. Право на участие:

В конкурса „Фасада на годината 2018-2019“ участват обекти, завършени през годините 2018 и 2019.

До участие в Конкурса се допускат юридически и физически лица (архитекти, изпълнители и инвеститори), които са попълнили формуляр за участие и споразумителен протокол, при условие че кандидатстващият обект не е в противоречие с правилата на конкурса.

За да бъде допуснат до участие един обект е необходимо 66% от площта на фасадата му да бъде изпълнена с  материали в система с марка “Баумит”.

В конкурса могат да участват само обекти, получили Разрешение за ползване на строежа (Протокол 16).

IV. Рамкови условия на Конкурса:

Конкурсът се обявява публично и достъпно, чрез медии, интернет и социалните мрежи в интернет.

За всеки участващ обект се попълва заявление за участие чрез утвърден от организаторите формуляр.

Обектът може да е номиниран само от един заявител, като той е длъжен да уведоми за участието в конкурса останалите страни по случая.

Всички страни по случая (архитект, инвеститор и изпълнител) трябва да представят пред Секретариата на конкурса в писмена форма „Споразумение за участие в конкурса“, в което да посочат как ще бъде разпределена помежду им наградата при класиране на номинирания обект в листата на Призьорите, както и съгласие на всички страни от инвестиционния процес, обектът по-нататък да участва (ако е класиран) в международния конкурс на Баумит Life Challenge.

Заявлението за участие трябва да съдържа:

1. Наименование на обекта 

2. Точен адрес на обекта

3. Категорията, в която се състезава:

  • Еднофамилни къщи – ново строителство,
  • Жилищни сгради – ново строителство
  • Нежилищни сгради – ново строителство
  • Термично саниране
  • Реновиране на исторически сгради

4. Пълни данни (име, адрес, телефон, факс, имейл) на всички страни на инвестиционния процес - архитект, изпълнител, инвеститор.

5. Описание на използваните продукти с марка „Баумит”:

  • Интегрирана топлоизолационна система „Баумит”
  • Баумит мазилкова система, включително крайно покритие „Баумит”

Към заявлението на всеки обект, трябва да бъде предоставена фото-документация от мин. 5 дигитални снимки на обекта, от които ясно се вижда цялостният вид на сградата и ситуирането й в околното пространство, както и детайли на изпълнението на основните части на фасадното оформление. Препоръчително е предоставянето на фото-документация на отделните етапи на изграждането на фасадата, от които ясно личи спазването на технологичните предписания.

Всеки представен обект се публикува публично в интернет, като това представяне съдържа информация за използваните Баумит материали, име на инвеститора, на автора на проекта (архитекта), изпълнителя и снимков материал.

Заявления за участие се събират до 15. септември 2019 г.

Забележка:

Документацията, съпровождаща участието на обектите в Конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. В случай, че документацията не отговаря на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят необходимата документация.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

V. Жури:

Професионално жури:

През месец октомври 2019 г. професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, определя по максимум 6 обекта от всяка категория, които ще получат възможността да участват в международния конкурс на Баумит интернационал LifeChallengе, на който заключителната част ще се състои през месец юни 2020 г. в Испания.

От номинираните 6 обекта във всяка категория професионалното жури определя първа, втора и трета награда „Фасада на годината 2018-2019“.

VI. Награди

Награди от професионалното жури:

Професионалното жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, разглежда на свое заседание кандидатстващите фасади по категории, споменати по-горе. Най-напред то определя максимум по 6 номинации от всяка категория, които ще получат правото да се състезават в международния конкурс на Баумит LifeChallenge.

След това от номинираните 6 обекта във всяка категория, журито определя в по 3 награди както следва:

  • За първа награда в съответната категория – почетна статуетка грамота и парична награда от 3000лв.
  • За втора награда в съответната категория - почетна статуетка грамота и парична награда от 2000 лв.
  • За трета награда в съответната категория – почетна статуетка  грамота и парична награда от 1000лв.

Баумит България ЕООД си запазва правото да избере и раздаде поощрителни награди.

Награда „Фасада на публиката“:

След приключване на електронното гласуване, фасадата, събрала най-много гласове независимо от категорията, ще бъде премирана с почетна грамота "Фасада на публиката" .

Награди за участниците в гласуването:

От всички гласували по интернет ще бъдат избрани чрез лотариен принцип 20 участници, които ще получат от Баумит България предметни награди.

VII. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на заявление за участие в конкурса, заявителите автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила се отправят писмено и подлежат на конкретно решение от организатора на конкурса.

 

Секретариат на конкурса:

инж. Надя Начева - маркетинг директор

nadya.nacheva@baumit.bg;

 

и

Юлия Димова – маркетинг специалист

yuliya.dimova@baumit.bg

 

тел. 02 9266 911

office@baumit.bg

Баумит България ЕООД

ул. България 38

2100 Елин Пелин          

 
 
© 2022 Баумит. Всички права запазени.